Pornografija utiče na zdravlje

Nagrada je osnova mentalnog zdravljaZdravstveni radnici danas izvještavaju o ozbiljnom porastu stopa psihijatrijskih i neuro-razvojnih poremećaja kod mladih ljudi. Više odraslih također ima problema sa seksualnim zdravljem. Je li istina da pornografija utječe na zdravlje? Istraživanje ukazuje na uticaj kompulzivne upotrebe internet pornografije na mentalno zdravlje. Ova stanja posebno pogađaju muškarce. A 2015 Review Love et al. država

"Što se tiče ovisnosti o internetu, neuronaučna istraživanja podržavaju pretpostavku da su osnovni neuronski procesi slični ovisnosti o supstancama."

Dobra vijest je da je oporavak moguć. Pomaže ako razumete kako se mozak menja dok doživljavate različite stvari u vašem životu.

U ovom odeljku Nagrada Fondacija uvodi mnoge načine na koje naše zdravlje može da utiče korišćenjem interneta. Mi se fokusiramo na internet pornografiju.

Konzumiranje internet pornografije može promijeniti mozak i ljudsko tijelo. To može dovesti do toga da ljudi razviju problematično seksualno ponašanje, uključujući ovisnost. Jednostavno rečeno, pornografija utiče na zdravlje.

Ova pitanja raspakujemo na sljedećim stranicama.

Takođe pružamo niz resursa koji podržavaju vaše razumijevanje ovih problema.