RCGP akreditovani kurs

RCGP akreditovana radionica

Fondacija Reward dobila je status RCGP akreditovanog za pružanje jednodnevne radionice akreditovane od Kraljevskog koledža lekara opšte prakse u Velikoj Britaniji Uticaj Internet pornografije na mentalno i fizičko zdravlje. Trenutno to prodajemo kao Pornografija i seksualne disfunkcije. Omogućuje 7 CPD bodove za cjelodnevnu verziju i 4 kredite za poludnevnu verziju. Možete dobiti više detalja o svakom tečaju ili započeti rezervaciju klikom na ovaj link.

RCGP_Accreditation Mark_ 2012_EPS_newRCGP je profesionalno člansko tijelo i čuvar standarda za porodične doktore koji rade na promociji izvrsnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kao lekar opšte prakse (GP), održavanje vašeg znanja i održavanje vještina unapređenih kroz kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) je profesionalna odgovornost. Opšti lekari su obavezni da podnesu 50 kredite (časove) kontinuiranog stručnog obrazovanja svake godine kao dio njihovog profesionalnog procesa obnavljanja.

The Osnovni principi za kontinuirani profesionalni razvoj sa Medicinske akademije Kraljevskih koledža pruža uputstva o tome kako zdravstveni radnici treba da preduzmu svoje KPD. Ovaj kurs može biti relevantan za dobijanje kredita za CPD za članove sljedećih Medical Royal Colleges:

Naš kurs je otvoren i za advokate, pedagoge i druge profesionalce. Zakonsko društvo Škotske prihvata ga za CPD u skladu sa njihovim protokolom samoprocene.

Uticaj Internet pornografije na mentalno i fizičko zdravlje

Naša jednodnevna radionica nudi 6 časove učenja licem u lice i sat vremena čitanja pre-kursa, dajući do 7 sati CPD kredita.

Poludnevna verzija radionice dostupna je na zahtjev. Kompletan kurs takođe može biti isporučen kao poludnevna sesija tokom 2 dana ili kao 2-satne sesije tokom 3 dana.

Sadržaj kursa je zasnovan na dokazima i nudi dobru priliku za razmišljanje i diskusiju. Pokriva:

  1. Definicije pitanja seksualnog zdravlja vezana za pornografiju
  2. Osnove mozga u vezi zavisnosti
  3. Pornografska upotreba i njegove implikacije
  4. Uticaj na fizičko zdravlje
  5. Uticaj na mentalno zdravlje - odrasli i adolescenti
  6. Opcije lečenja
  7. Izazovi u praksi

Nastavni materijali uključuju pomoćne priručnike. Učesnici će imati pristup nizu onlajn resursa, uključujući i opsežne veze sa osnovnim istraživačkim radovima.

Ako želite da Fondacija za nagradu preda ovu radionicu vašoj praksi, Royal College ili Health Board, molimo Vas da nam napišete belešku koristeći obrazac za kontakt na dnu ove stranice.

Print friendly, PDF i e-pošta